Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trước Và Sau Khi Chết Tại Sao Phải Trợ Niệm A Di Đà Phật

"Trợ niệm chính là lúc mà người bệnh không còn chữa trị thuốc thang được nữa, thọ mạng đã hết, khi sắp kết thúc mạng sống, mời người khác đến giúp đỡ họ niệm Phật, dùng công đức niệm Phật tiễn họ đi hết khoảng thời gian cuối cùng trên con đường của đời người, để cho họ thật an lạc, tự do tự tại vãng sanh về cõi Phật. Như vậy, bất kể người còn sống hay đã chết, cả hai đều được an lạc."

(Trích Trước Và Sau Khi Chết Tại Sao Phải Trợ Niệm A Di Đà Phật)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phương Đông
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
ISBN 9999900000290
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 60
Giá bìa 13,200 đ