Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một tác phẩm có dấu ấn như một tấm bia kỷ niệm, miêu tả sinh động sự thật ảm đạm của xã hội Triều Tiên thời kỳ Nhật xâm chiếm, thông qua những trải nghiệm trên đường trở về nước của một lưu học giả ở Đông Kinh.

Mùa đông 1981, theo cuộc hành trình về nước đầy u buồn của nhân vật chính trong truyện, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau và quá trình thức tỉnh về hiện thực dân tộc của tầng lớp thanh niên trí thức Triều Tiên trong thời kỳ tột đỉnh của chế độ quân phiệt đế quốc Nhật Bản và cùng với nó là nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tính bất khả kháng của việc nổ ra phong trào độc lập dân tộc.

Đây là một tác phẩm bất hủ tượng trưng cho nền văn học hiện thực của Hàn Quốc.

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết