Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi Nhan Nguyen

In this little treasure, Thich Nhat Hanh, the renowned Zen monk, offers timeless insight into the nature of real love. With simplicity, warmth, and directness, he explores the four key aspects of love as described in the Buddhist tradition: lovingkindness, compassion, joy, and freedom—explaining how to experience them in our day-to-day lives. He also emphasizes that in order to love in a real way, we must first learn how to be fully present in our lives, and he offers simple techniques from the Buddhist tradition that anyone can use to establish the conditions of love.

Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Zen Buddhist monk, is an internationally known author, poet, scholar, and peace activist who was nominated for the Nobel Peace Prize by Martin Luther King Jr

Reviews 1

Cuốn sách nhỏ dạy ta thế nào là tình yêu thật sự, khi đọc chúng ta vỡ lẽ ra được nhiều điều. Bạn đã thực sự yêu đúng cách chưa? Hay bạn chỉ đang làm khổ người bạn yêu? Hãy đọc cuốn sách này, vì nó không quá dài (quá ngắn nữa là khác), và vì nó sẽ dạy bạn về tình yêu thực sự.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thich Nhat Hanh
ISBN 9781590304044
Số trang 120