Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

#sachabc #Arthur #Hailey

Tác giả: Arthur Hailey

Dịch: Lê Đình Hùng

NXB: Lao Động Hà Nội 2001

Tình trạng: Sách tốt, 623 trang khổ 13X19

Hàng hiếm hốt lên best-seller này đi các đồng chí ạ.

Reviews 0
Thông tin chi tiết