Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Văn Lang
ISBN 2529027533806
Kích thước 40 x 30 cm
Số trang 1
Giá bìa 30,000 đ