Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trang Tử Tinh Hoa - Trang Tử Nam Hoa Kinh

Sách Trang Tử về phương diện văn học, là một áng văn kiệt tác.

Trang Tử là người biết hàm dưỡng chơn thần đầy đủ, cho nên khí phách ngang tàng, phóng dật. Văn ông hồn nhiên như hơi mây trong núi bay ra, như nước trong nguồn chảy... Bàn về một lẽ cao siêu tuyệt đích, có thể cảm mà không thể nói ra được bằng những lời lẽ thông thường nhị nguyên, cho nên ông phải dùng đến "ngụ ngôn" rồi dùng đến "trùng ngôn" mà làm cho sáng tỏ thêm. Trong đó sự tích tuy có thật mà câu chuyện giả thác lạ lùng. Đó là cách dùng cụ thể để mà giải thích trừu tượng. Khi lại dùng đến "chi ngôn" tức là buột miệng nói ra, bất kể đúng hay không với lịch sử. Cho nên văn chương của ông huyễn tướng như hoa gương, trăng nước: hư mà thực, thực mà hư... như lẽ Đạo muôn màu. Thật là khác xa với văn từ của bách gia chư tử.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thu Giang - Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 10-2014
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974129967
Kích thước 15.5 x 23 cm
Số trang 596
Giá bìa 324,000 đ
Thể loại