Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trần Phú - Tổng Bí Thư Đầu Tiên Của Đảng - Một Tấm Gương Bất Diệt

Đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của cả dân tộc. Mặc dù hi sinh khi tuổi còn trẻ, nhưng đồng chí đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đặc biệt là trong giai đoạn bước ngoặt của cách mạng Việt Nam trước và ngay sau khi Đảng ta ra đời.

Cuốn sách bao gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các bài viết của một số địa phương, cơ sở, nơi đồng chí Trần phú sinh ra, lớn lên và hoạt động cách mạng, các bài viết của những người thân ở quê hương và gia đình.

Bằng nhiều thể loại khác nhau, với phương pháp phân tích khoa học, khách quan, tôn trọng lịch sử, các sự kiện được diễn giải trên cơ sở những nhận định, đánh giá của Trung ương Đảng. Cuốn sách làm sống lại một giai đoạn cách mạng đặc biệt quan trọng của nước ta, của Đảng ta gắn với những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Đông Dương, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, giúp ta hiểu thêm thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến của đồng chí Trần Phú, những di sản tinh thần mà đồng chí để lại cho Đảng và cho cách mạng nước ta.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707692
Trọng lượng (gr) 4320
Kích thước 24 x 16
Số trang 923
Giá bìa 215,000 đ