Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784757547063
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 2.2 x 12.8 x 18
Giá bìa 194,000 đ