Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em

Cuốn sách Tổng Kết Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp - Thắng Lợi Và Bài Học là công trình được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của những lần tổng kết trước, có những bước phát triển mới theo tư duy chính trị - quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm:

Phần mở đầu: Bối cảnh lịch sử - nguồn gốc chiến tranh - tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến

Phần thứ nhất: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng

Phần thứ hai: Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045706824
Trọng lượng (gr) 310
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 279
Giá bìa 109,000 đ