Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh Và Những Việc Cần Làm Ngay

Chuyên mục Những việc cần làm ngay gồm 31 bài báo của các tác giả N.V.L đăng tải trên báo Nhân dân từ 25.5.1987 đến 28.9.1990 là một chuyên mục tạo nên dấu ấn đậm nét trong đời sống xã hội và báo chí những năm đổi mới. Với tinh thần đổi mới thật sự và chống tiêu cực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước đi dần đến ổn định, các bài báo ký tên N.V.L của chuyên mục Những việc cần làm ngay đã nhận được sự ủng hộ rộng lớn từ khắp mọi nơi trên các lĩnh vực.

Cuốn sách nhằm góp phần tìm hiểu sự ra đời chuyên mục Những việc cần làm ngay do Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chấp bút, cũng như hiệu quả và giá trị to lớn của chuyên mục đối với báo chí, đối với toàn xã hội trong những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước cho đến nay.

Tờ báo, theo tôi, không phải chỉ là diễn đàn của Đảng và Chính phủ và của một số cán bộ viết báo mà còn phải là diễn đàn của mọi tầng lớp nhân dân. Phải làm sao có những mục đề cho chính ngay dân hoặc người đảng viên, cán bộ gần dân, hiểu dân, viết ra những ý, những bài thể hiện được ý của dân, để hoặc là đề đạt nguyện vọng của dân với Đảng với Nhà nước, hoặc là lên án những việc làm sai trái của cán bộ, đảng viên, nhân viên Nhà nước hay của ngay một số nhân dân với mục đích khuyên răn nhau làm điều phải.

(N.V.L - Những việc cần làm ngay, báo Nhân dân, ngày 24.6.1987)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phạm Duy Phúc
Nhà xuất bản NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786046820277
Trọng lượng (gr) 480
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 275
Giá bìa 70,000 đ