Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôn Đức Thắng - Một Con Người Bình Thường, Vĩ Đại

Nội dung cuốn sách phần lớn là các viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các bạn chiến đấu, các cộng sự, những người thân trong gia đình, các cán bộ phục vụ và bảo vệ đồng chí Tôn Đức Thắng lúc hoạt động bí mật cũng như công khai. Đây cũng là những nhân chứng lịch sử đã dành những tình cảm sâu sắc và chân thành, kính mến đối với đồng chí Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó còn có cả những bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa và các nhà hoạt động thực tiễn...

Nội dung sách gồm ba phần viết về Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam, Tôn Đức Thắng, biểu tượng của đại đoàn kết và Tôn Đức Thắng - Một số bài viết chọn lọc. Những nội dung được sưu tầm, tuyển chọn thể hiện trong từng phần cuốn sách đã phản ánh một cách sinh động và chân thành về tài năng, đức độ và cống hiến lớn lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cuốn sách nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần kiên cường bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm và phẩm chất đạo đức cách mạng của cha ông. Đồng thời, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con yêu quý của dân tộc, người cộng sản chân chính, mẫu mực.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045700365
Trọng lượng (gr) 3985
Kích thước 24 x 16
Số trang 767
Giá bìa 241,000 đ