Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 01-2014
ISBN 9781782094661
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 0.4 x 21.2 x 27.6
Số trang 40
Giá bìa 100,000 đ