Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Toeic Writing (Kèm CD)

I - Ngữ pháp cơ bản

Part 01: Basic Grammar

Part 02: Paraphrasing Training

Part 03: unctuation Marks

II. Các thể loại câu hỏi trong bài thi TOEIC Writing Test

Part 01: Write a Sentence Based on a Picture

Mảnh puzzle 1: Từ cho sẵn <danh từ + danh từ>

Mảnh puzzle 2: Từ cho sẵn <danh từ + (cụm) giới từ>

Mảnh puzzle 3: Từ cho sẵn <danh từ + liên từ>

Mảnh puzzle 4: Từ cho sẵn <danh từ + động từ>

Mảnh puzzle 5: Từ cho sẵn <động từ + giới từ>

Mảnh puzzle 6: Từ cho sẵn <động từ + liên từ>

Part 02: Respond to a Written Request

Mảnh puzzle 1: Nắm bắt đặc trưng của e-mail

Mảnh puzzle 2: Viết câu chào mở đầu và câu chào kết thúc e-mail

Mảnh puzzle 3: Thân bài: Cách diễn đạt quan trọng của từng mission

Mảnh puzzle 4: Thân bài: Viết nội dung phù hợp với từng mission

Part 03: Write an Opinion Essay

Mảnh puzzle 1: Bố cục của bài luận

Mảnh puzzle 2: Viết phần mở bài

Mảnh puzzle 3: Viết phần thân bài

Mảnh puzzle 4: Viết phần kết luận

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hwang Su-yeon
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Nhân Trí Việt
ISBN 2390338296212
Kích thước 18.5 x 26 cm
Số trang 276
Giá bìa 213,600 đ