Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Toeic Smart Green Book Listening (Kèm CD)

This book has eights lessons. It is designed to enhance the listening ability of beginning learners of English. It also familiarizes them with the three parts of the TOEIC Bridge Listening test.

Contents:Lesson 1: Sound Linking

Lesson 2: Sounds /s /and /∫/

Lesson 3: Sounds /s/ and /θ/

Lesson 4: Sounds /e/ and /æ/

Lesson 5: Sounds /i/ and /i:/

Lesson 6: Assimilation and Sound Linking - Weak Vowels

Lesson 7: Assimilation and Sound Linking - Sound /-nt-/ Between Vowels

Lesson 8: Assimilation and Sound Linking - Sound /j/

Achievement test

Answer Key

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048557706
Trọng lượng (gr) 290
Kích thước 26 x 18.5
Số trang 103
Giá bìa 96,000 đ
Thể loại