Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

TOEFL Grammar Flash - Chương Trình Luyện Thi TOEFL TOEFL Grammar Flash (Chương Trình Luyện Thi TOEFL) được biên soạn nhằm giúp cho các bạn học viên, giáo viên có tài liệu để giảng dạy và tự học. Sách gồm phần ngữ pháp, các ví dụ có dạng như trong bài thi TOEFL, phần thực hành và phần bài tập thực hành sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho phần II, Structure và Written Expression của bài thi TOEFL. Quyển TOEFL Grammar Flash sẽ giúp bạn chuẩn bị cho phần II, structure và written expression của bài thi TOEFL. Quyển sách này được biên soạn dành cho cả những học viên tự học lẫn các giáo viên dùng để giảng dạy trên lớp. Mười sáu chương của quyển sách đã bao quát tất cả các phạm vi ngữ pháp chủ yếu được kiểm tra trong phần thi này và cung cấp cho bạn những giải thích đơn giản cùng các ví dụ có dạng như trong Bài thi TOEFL và bài tập thực hành. Để giúp bạn thực hành có hiệu quả hơn, trong phần II của sách còn có thêm năm bài thi thực hành structure và written expression. Bạn có thể kiểm tra lại phần trả lời của mình cho các bài tập trong sách và các bài thi thực hành trong phần Answer key ở cuối sách. Đồng thời với việc giúp bạn nhận dạng những dạng lỗi sai ở các bài tập trong phần structure và written expression của bài thi TOEFL, sách còn giới thiệu và giúp bạn làm quen với những phạm vi nội dung chính xuất hiện trong bài thi TOEFL. Những phạm vi nội dung này bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cùng với nghệ thuật và nhân văn. Contents: Part 1: Types of structure and written expression questions Chapter 1: Nouns Chapter 2: Pronouns Chapter 3: Parts of a sentence Chapter 4: Verbs Chapter 5: Prepositions Chapter 6: Articles Chapter 7: Noun clauses Chapter 8: Adjective clauses Chapter 9: Adverb clauses Chapter 10: Prepositional phrases Chapter 11: Comparatives and superlatives Chapter 12: Conjunctions Chapter 13: Parallel structure Chapter 14: Word order Chapter 15: Word forms Chapter 16: Word choice and redundancy Part II: Structure and written expression. Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Milada Broukal
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935086821534
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 198
Giá bìa 36,000 đ
Thể loại