Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nội dung cuốn sách giúp bạn tìm hiểu các vấn đề về toàn cầu hóa. Từ các vấn đề về kinh tế, xã hội đến những tương quan lực lượng giữa các quốc gia và các triển vọng về toàn cầu hóa trong tương lai. Sách có hình ảnh, bản đồ, biểu đồ minh họa cho phần nội dung.

Sách thuộc kho sách cũ, sách tồn kho, không đổi trả. Khách hàng vui lòng cân nhắc trước khi mua.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Catherine Rollet
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 02-2011
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974100539
Kích thước 14x20cm
Số trang 154
Giá bìa 55,200 đ
Thể loại