Reviews 0
Thông tin chi tiết
Dịch giả Thùy Cốm
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
ISBN 8935235217553
Trọng lượng (gr) 80
Kích thước 20.5 x 28.5
Số trang 30
Giá bìa 30,000 đ