Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đó là các vấn về môi trường đô thị, pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, tổ chức thực hiện pháp luật nới chung và tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị nói riêng; trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đặc biệt là vai trò của chính quyền đô thị; đồng thời nêu rõ thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Phạm Thị Ngọc Dung
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279109203
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 204
Giá bìa 63,000 đ