Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The classic graphic novel. Tintin stumbles across a model ship at the Old Street Market. Only it isn't just any model ship-it's the Unicorn, carved by one of Haddock's ancestors, and it holds a clue to finding pirate treasure!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Herge Herge
Nhà xuất bản Hachette USA
ISBN 9780316358323
Trọng lượng (gr) 270
Kích thước 29.5x22.2
Số trang 62
Giá bìa 169,000 đ