Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tịnh Độ Thật Chứng sẽ giúp cho quý bạn tiết kiệm được thời gian tham cứu Kinh Phật. Vì cuốn sách này đã đúc kết tất cả cốt tủy Kinh Phật và cốt tủy Pháp môn Tịnh độ. Vì cuộc sống văn minh ngày nay, khiến chúng ta không có thời gian để tìm hiểu về mình và tìm hiểu về giáo lý của Phật. Cho dù có thời gian thì chúng ta cũng không biết phải tìm hiểu từ đâu, và tu pháp môn nào để được giải thoát ngay trong đời này. Vì pháp của Phật thì bao la và pháp môn tu thì có tám vạn bốn ngàn. Vì vậy rất khó cho chúng ta tìm hiểu và lựa chọn trong thời Mạt pháp này. Thêm vào, thời nay vàng thao lẫn lộn, khó cho ta phân biệt được đâu là chánh tà vì vậy chúng ta hãy đọc quyển sách này để được thông suốt tất cả.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phương Đông
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
ISBN 2412779287120
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 352
Giá bìa 72,000 đ