Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tín Nguyện Chuyên Trì Danh Hiệu Phật

"Ngày trước lão sư dạy chúng tôi giáo lý và giáo nghĩa. Trong pháp môn Tịnh Độ, lý nhất tâm là thông giáo lý, đó là thông đạt tất cả, không có thứ nào không thông, sự việc này rất khó, người thượng thượng căn mới làm được, không phải người trung hạ căn có thể làm được. Mục tiêu của người trung hạ căn tánh là phải định ở giáo nghĩa. Giáo nghĩa có thể thông cục bộ, thông bổn tông thì thông Tịnh độ tông, các tông phái có quan hệ với Tịnh độ tông cũng dễ dàng thông đạt."

(Trích Tín Nguyện Chuyên Trì Danh Hiệu Phật)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hòa Thượng Tịnh Không
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phương Đông
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
ISBN 3109643533689
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 62
Giá bìa 13,200 đ