Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tìm Hiểu Pháp Luật Về Phòng, Chống Ma Túy

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi và thành tựu đã đạt được, đang phải đối mặt với những thách thức chung mang tính toàn cầu, trong đó có tệ nạn ma túy. Tệ nạn ma túy đã thực sự trở thành hiểm họa chung của nhân loại, hằng ngày, hằng giờ đe dọa hạnh phúc của từng gia đình; ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người và tác động không nhỏ đến an ninh, trật tự của mỗi quốc gia.

Cuốn sách được biên soạn góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân.

Nội dung cuốn sách gồm 61 câu hỏi và trả lời về các quy định chung của Luật phòng, chống ma túy; các quy định của pháp luật hành chính về xử lý vi phạm hành chính về ma túy; các quy định của pháp luật hình sự về tội phạm ma túy. Các câu hỏi được giải đáp dựa trên nhiều các văn bản pháp luật đã được ban hành: Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các quy định hướng dẫn thi hành Luật có vai trò đặc biệt quan trọng.

Cuốn sách không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên trận tuyến thầm lặng mà còn là tài liệu thiết thực cho các tổ chức xã hội, các đoàn thể, các trường học và các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhóm tác giả
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211116092
Trọng lượng (gr) 305
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 189
Giá bìa 35,000 đ