Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994280778
Trọng lượng (gr) 160
Kích thước 17x24
Số trang 108
Giá bìa 8,300 đ