Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Giáo Dục
ISBN 9786040008336
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 20,5 x 29
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại