Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Giáo Dục
ISBN 9786040006684
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 20,5 x 29
Giá bìa 52,500 đ
Thể loại