Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994283243
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 17x24
Số trang 144
Giá bìa 14,100 đ