Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Giáo Dục Việt Nam
ISBN 9786040063458
Trọng lượng (gr) 300
Giá bìa 90,000 đ