Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Xây Dựng
ISBN 1110070000189
Trọng lượng (gr) 520
Kích thước 27x19
Số trang 328
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại