Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mã Thiện Đồng
Nhà xuất bản Thế Giới
ISBN 9786047716159
Trọng lượng (gr) 450
Số trang 314
Giá bìa 89,000 đ