Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Triệu Thị Chơi
Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM
ISBN 1118020027453
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 10 x 18
Số trang 104
Giá bìa 19,000 đ
Thể loại