Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Phụng
Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM
ISBN 1118020027446
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 10 x 18
Số trang 110
Giá bìa 19,000 đ
Thể loại