Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Triệu Thị Chơi,Nguyễn Thị Phụng
Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM
ISBN 1118020024629
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 10 x 18
Số trang 110
Giá bìa 49,000 đ
Thể loại