Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thúc Đẩy Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế, Chuyển Đổi Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Theo Hướng Cạnh Tranh Cuốn sách là thành quả nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học về kinh tế về đề tài tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lý luận và thực tiễn của các quốc gia phát triển kinh tế đô thị. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu hoạch định chính sách cũng như gợi mở hướng đi mới cho việc phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045720233
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 264
Giá bìa 76,000 đ