Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thuật Lãnh Đạo

Những doanh nghiệp hiện đại cạnh tranh để giành thắng lợi, sức cạnh tranh mạnh hay yếu dựa vào rất nhiều yếu tố đánh giá khá sâu sắc và phức tạp, mà yếu tố đầu tiên để công nhận lại là tác dụng của người lãnh đạo doanh nghiệp.

Người lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay có làm cho doanh nghiệp phát triển lớn mạnh hay không, yếu tố quyết định bởi tố chất bản thân anh ta, khả năng quyết sách và trình độ học thức. Những điều kiện cơ bản này khó phân cao thấp. vấn đề then chốt là phải phát huy được hiệu lực, điều này phải xem ai có thể “giao tiếp với người thông minh hơn anh ta”. Những ai thường xuyên giao tiếp với người thông minh hơn mình mà vẫn cao hơn họ một đẳng cấp tức là người đó có khả năng lãnh đạo nhất, doanh nghiệp của người đó sẽ ngày càng lớn mạnh.Cuốn sách này muốn thông qua những chủ đề nhẹ nhàng, cùng thảo luận với các nhà lãnh đạo về “Đạo lãnh đạo”.

Cái gọi là “Đạo lãnh đạo”, một là nguyên tắc lãnh đạo, hai là trí tuệ lãnh đạo, ba là tài biện luận lãnh đạo, bốn là quan hệ lãnh đạo, năm là nghệ thuật lãnh đạo, sáu là uy tín lãnh đạo, bảy là quyết sách lãnh đạo, tám là phương pháp lãnh đạo, chín là quyền mưu lãnh đạo.

Những nhà lãnh đạo muốn nghiên cứu về lãnh đạo học, thông qua cuốn sách này, trình độ lãnh đạo chắc chắn sẽ được nâng cao.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hướng Phi
Nhà xuất bản NXB Từ Điển Bách Khoa
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935077025873
Trọng lượng (gr) 310
Kích thước 19 x 13
Số trang 303
Giá bìa 45,000 đ