Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Three Tales of Magic and Mischief (Hardcover)

A marvellous mix - this wonderful hardback bind-up contains George's "Marvellous Medicine", "Matilda", and "The Witches" - a perfect gift for any child to get swept up in the magic of "Roald Dahl"...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Roald Dahl
Nhà xuất bản Random House Children's Publishers UK
Năm phát hành 09-2012
ISBN 9780857550736
Trọng lượng (gr) 900
Kích thước 162 x 222 x 53mm
Số trang 656
Giá bìa 325,000 đ