Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thời Kỳ Đầu Chiến Tranh Và Những Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Quốc Phòng Việt Nam

Cuốn sách đề cập một hệ thống vấn đề theo cấu trúc từ phân tích logic lý luận đến khảo cứu lịch sử và đề xuất thực tiễn:

Chương I: Phân tích một số vấn đề lý luận về thời kỳ đầu chiến tranh, tập trung tiếp cận và khái quát quan niệm về thời kỳ đầu chiến tranh, đồng thời làm rõ những tính chất đặc trưng của thời kỳ đầu chiến tranh gắn với luận giải tầm quan trọng của nó đối với các bên tham chiến trong suốt diễn trình cuộc chiến.

Chương II: Khảo cứu thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh qua một số cuộc chiến tranh trên thế giới, tập trung vào hai cuộc đại chiến thế giới và các cuộc chiến tranh công nghệ cao gần đây.

Chương III: Khảo cứu thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh qua một số cuộc chiến tranh giữ nước tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Chương IV: Khái quát những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam từ lý luận và thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh, tập trung vào các vấn đề xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng phương thức vận hành của quốc phòng toàn dân, chuẩn bị tác chiến phòng thủ chiến lược thời kỳ đầu chiến tranh,

Chiến tranh luôn là sự thử thách toàn diện đối với sức sống của bất kỳ quốc gia, dân tộc nào bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt của nó. Trong đó thời kỳ bắt đầu bước vào những động thái đầu tiên của cuộc chiến đặt ra những thử thách nghiêm trọng bậc nhất. Vận mệnh của quốc gia, dân tộc có giữ được hay không, chế độ có tồn vong thế nào, nhân tâm rối loạn hay nhanh chóng bình ổn trở lại… phụ thuộc rất lớn vào kết quả những động thái chiến lược ban đầu của nhà nước, mà trực tiếp là kết quả thực hiện các nhiệm vụ chiến lược ban đầu về phương diện tác chiến vũ trang. Đó là logic thép không thể chối cãi.

Trên cơ sở phương pháp luận quân sự mácxít, cuốn sách chuyên khảo này tập trung tiếp cận thời kỳ đầu chiến tranh dưới góc độ lý luận chính trị - quân sự tổng hợp. Cơ sở lý luận quan trọng nhất để phân tích vấn đề vẫn không ngoài luận điểm chủ chốt: chiến  tranh là sự kế tục chính trị bằng thủ đoạn khác - thủ đoạn bạo lực chiến tranh mang tính nhà nước. Đồng thời, dựa trên phương pháp tiếp cận logic - lịch sử, cùng với việc góp phần làm rõ quan niệm khoa học về thời kỳ đầu chiến tranh, tập trung khảo cứu thể hiện thời kỳ đầu chiến tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và quan trọng hơn cả là hướng toàn bộ sự nghiên cứu đến việc khái quát bước đầu những vấn đề đặt ra cho quốc phòng Việt Nam trong bối cảnh thế giới đương đại.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trung Tướng, PGSTS Nguyễn Đình Chiến
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045708798
Trọng lượng (gr) 1480
Kích thước 24 x 16
Số trang 579
Giá bìa 117,000 đ