Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 04-2015
ISBN 9781409586050
Trọng lượng (gr) 106
Kích thước 0.0 x 20.0 x 14.0
Số trang 32
Giá bìa 85,000 đ