Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A utopian future world in which there is no disease, poverty, war, or ill-timed death is turned upside down when the council that controls the Net quarrels and goes to war, leaving desperate survivors battling across an apocalyptic landscape to seek refuge in such places as Raven's Mill.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả John Ringo
Nhà xuất bản Baen Books
Năm phát hành 11-2004
ISBN 9780743488594
Trọng lượng (gr) 340
Kích thước 3.8 x 17.0 x 10.7
Số trang 752
Giá bìa 117,000 đ