Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

In the latest installment of The Vampire Chronicles, Anne Rice brings us the mesmerizing story of the eternally young Armand--who first appeared in all his dark glory in the now-classic Interview with the Vampire. . . .

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Anne Rice
Nhà xuất bản Random House
ISBN 9780345409270
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 20.83x13.97
Số trang 400
Giá bìa 252,000 đ