Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Melanie Halton
Nhà xuất bản DORLING KINDERSLEY C
ISBN 9780751344394
Trọng lượng (gr) 109
Kích thước 23.8 x 0.1 x 21.1
Số trang 8
Giá bìa 97,000 đ