Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 10-2014
ISBN 9781472374189
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 22.8 x 1 x 18.4
Số trang 28
Giá bìa 42,000 đ