Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ladybird
Nhà xuất bản Penguin Books Ltd
ISBN 9781846463662
Trọng lượng (gr) 114
Kích thước 17.8 x 0.7 x 12.1
Số trang 44
Giá bìa 39,000 đ