Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Thùy Mai
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Phụ Nữ
ISBN 3217169211056
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 436
Giá bìa 120,000 đ