Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

In Old Scratch Wood on Dartmoor, quarrelling cousins Matt and Tilda find a buried skull. And from that moment black things begin to happen. Birds and animals turn bad, and there are rumours of the return of an ancient curse known as the Gabbleratchet. But what can Matt and Tilda do to stop it \.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sandra Greaves
Nhà xuất bản Chicken House Ltd
Năm phát hành 10-2013
ISBN 9781908435620
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 1.0 x 19.0 x 12.0
Số trang 272
Giá bìa 163,000 đ