Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Patch the new sheepdog can't do anything right - until Ted the farm worker learns to whistle. Perhaps Patch is not so silly after all! Farmyard Tales are gently humorous stories of the people and animals on Apple Tree Farm. Ages 5+.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Heather Amery,S Cartwright
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 06-2004
ISBN 9780746061978
Trọng lượng (gr) 118
Kích thước 0.0 x 20.0 x 20.0
Số trang 16
Giá bìa 121,000 đ