Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 02-2014
ISBN 9781472354532
Trọng lượng (gr) 203
Kích thước 1.0 x 23.0 x 10.0
Số trang 128
Giá bìa 52,000 đ