Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Elizabeth Pulford
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 1673337683216
Số trang 82
Giá bìa 140,400 đ