Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

THE LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS, 10e, International Edition, provides you with a detailed, practical orientation to the legal environment by exploring key points of law through compelling, current, and enjoyable business-specific examples.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Roger E Meiners,Al H Ringleb,Frances Edwards
Nhà xuất bản South-Western
Năm phát hành 03-2008
ISBN 9780324659320
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 3.0 x 25.0 x 20.2
Số trang 704
Giá bìa 3,633,000 đ