Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sean Dillon takes on a mission of mercy, in which he will be shown none. Intelligence operative Sean Dillon stops Caspar Rashid at Heathrow Airport?and is pulled into danger. The man's daughter has been kidnapped by Rashid's own father and taken to Iraq t

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jack Higgins
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780425224458
Trọng lượng (gr) 254
Kích thước 19.2x11
Số trang 430
Giá bìa 164,000 đ