The Johns Hopkins Internal Medicine Board Review Lectures 2009 on DVD-ROM: Certification and Recertification 1e

by Johns Hopkins Hospital , Redonda Miller , Bimal H Ashar , Kimberly S Peairs
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Prepared by experts from the Johns Hopkins University, this DVD enables you to effectively prepare for certification or recertification at your own pace, on your own schedule. It presents a suitable way to get the best possible preparation for the boards.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Johns Hopkins Hospital , Redonda Miller , Bimal H Ashar , Kimberly S Peairs
Nhà xuất bản Elservier Science
ISBN 9781416066446
Trọng lượng (gr) 363
Kích thước 25.4x17.5
Số trang 272
Giá bìa 3,980,000 đ